මිනිස් අවශ්‍යතා

නියගය පැවතී සමයේ
මහ වැසි ඉල්ලූ මිනිසා
මහ වැසි ඇද හැලෙද්දී
නියගය සැපයි යැයි සිතූ කල
මිනිසා කෙතරම් මුග්ධයෙකු දැයි
දෙවියන් තේරුම් ගත්හ...

(සැබෑ මිනිස් අවශ්‍යතා දෙවියන්වත් තේරුම්ගෙන නොමැත)

පෙරවදන

ඉඩ කඩක් ලැබුණු මොහොතක කාලයක සිට බලාගෙන හිටපු කතා ටිකක් කියන්නට තැනක් ලෑස්ති කරගන්න හිතුවා..
“කටුබලිය“ මං හිතනවා නරක නැ කියලා...
ඕනෙ එකක්..මෙන්න පෙරවදන,
නව කතාවක්, සත්‍ය සිදුවීමක්, නාට්‍යක්, ගීතයක්, කවියක් වගේ මනුෂයෙක් කියල කියන ඕනෙ කෙනෙක්ගේ හිතට වදින දෙයක් ගැන ඕනෙවට වඩා කටුගාන්න වගේම වැඩිය කතා බහට ලක් නොවන, ඒ පිළිබද අප්‍රකට කතා ටිකකුත් හැකි පමණින් සොයා අමුණන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ඒ එක්කම අතින් ඔහේ කටුගෑවෙන දේවල් හා ජීවිතයේ ගෙවුනු පරණ මතක සටහන් අළුත් වුනොත් ඒවා ගැනත් හෙමි හෙමින් කටුගෑවෙයි කියල මතක් කරනවා...